Aluminiowy system odwodnienia dachu PREFA to najlepszy wybór także pod względem ekologii. Aluminium nie zawiera żadnych związków metali ciężkich, które z materiałów tradycyjnych są wypłukiwane i przenikają do wód gruntowych. Ponadto aluminium nadaje się w 100% do odzysku.