Stale podnosimy własne umiejętności. Ekipy dekarskie regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez producentów materiałów pokryciowych. Dzięki przestrzeganiu zaleceń producentów klienci mogą spać spokojnie, gdyż wiedzą, że dach został wykonany przez zespół profesjonalistów, a na wykonaną usługę posiadają pisemną gwarancję.

Odbyte szkolenia kończą się uzyskaniem stosownego certyfikatu.