Pokrycia dachowe w trakcie eksploatacji podlegają skutkom działania wielu niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego.
Zmiany temperatury powodują deformacje zarówno w warstwie wierzchniej jak i w warstwie podkładowej. Odporność na tego typu deformacje jest najważniejszą cechą pokrycia dachowego, zależną od składu masy bitumicznej użytej do produkcji papy.